mejorar-autoestimaL’autoestima és l’avaluació que fa cada persona de sí mateix, és un conjunt de sentiments o creences. Depèn dels comentaris que rebem d’altres persones i també dels èxits que anem obtenint. És molt important tenir una bona autoestima per a afrontar els reptes de la vida amb seguretat en un mateix i optimisme. La baixa autoestima és un dels símptomes que acompanyen al baix estat d’ànim. Com que l’autoestima no és estable sinó que pot anar canviant, els pares i els mestres poden ajudar a millorar l’autoestima dels nens.

Com podem fer-ho?

· Elogiar al nen en públic i mai renyir-lo davant d’altres persones.
· A les escoles, no dir les notes dels nens en veu alta per evitar comparacions entre companys i que aquells amb notes més baixes se sentin avergonyits.
· Fixar-nos en les qualitats i capacitats del nen, què se li dóna bé ? Totes les persones destaquem en alguna cosa. El nen ha de tenir clar quins són els seus punts forts.
· Evitar el verb “ésser” i substituir-lo per “estar”. Per exemple, mai dir a un nen ‘ets un vago perquè mai treballes’, es pot dir ‘en aquest moment estàs sent molt poc treballador i voldria que treballessis més’.
· Elogiar als nens no només pel resultat obtingut sinó per l’esforç realitzat. No dir-li al nostre fill que li farem un regal si aconsegueix arribar a una nota determinada, sinó premiar-lo (no cal que sigui material) en funció del seu esforç.
· És molt important valorar a cada persona en funció dels seus punts forts i punts febles i no comparar amb la resta. Cada persona és única, amb uns punts forts a explotar i uns punts dèbils a millorar.
· Ajudar al nen a fixar-se objectius que pugui aconseguir. Els objectius han de ser realistes i a curt termini.
· Dedicar un temps només per al nen en el que se senti especial.
· Donar un model positiu d’autoestima al nen.
· Evitar adverbis com ‘sempre’ o ‘mai’. Per exemple, no dir al nen ‘mai fas el que et dic’, sinó ‘algunes vegades no fas el que et dic i vull que obeeixis més els pares’.
· És primordial crear un ambient sa a casa evitant les discussions davant del nen.
· Ajudar al nen a transformar els pensaments negatius i poc realistes sobre sí mateix en altres de més positius. Fer-li pensar en els èxits que va aconseguit.
· Ajudant al nen a ser més autònom i donant-li responsabilitats que sabem que pot fer també millorem la seva autoestima.

“En realitat són les nostres decisions les que determinen el que podem arribar a ser, molt més que les nostres pròpies capacitats”. J.K. Rowling

Anaïs Barcelona Esteban
Psicòloga infanto-juvenil – col. 16.183