Psicologia adolescent

Foto de Chica creado por cookie_studio - www.freepik.es

Els nostres professionals:

Sra. Maria Porras de Aysa

Formació acadèmica:

 • 2015-2017: Màster en Psicologia General Sanitària Universitat Ramon Llull (Barcelona)
 • 2010-2015: Grau en Psicologia, esment a la Clínica Universitat Ramon Llull (Barcelona)

Experiència professional:

 • 02/2019 – Act. EAIA Eixample Dreta (Barcelona) Càrrec: Psicòloga
  Funcions: Intervencions terapèutiques individuals amb adolescents i família, teràpia enfocada a les emocions, gestió de l’entorn, abusos, violència i risc d’exclusió social. Seguiment de pacients, passatge de test, redacció d’Informes, treball amb equip multidisciplinari, transcripció de casos i sessions de supervisió amb EAIA, COE, Col·legi,…
 • 11/2017 – Act. TAO CENTRE DE TERÀPIA HOLÍSTICA (Barcelona) Càrrec: Psicòloga
  Funcions: Intervencions terapèutiques individuals amb adults, seguiment de pacients, passatge de test, redacció d’informes, treball amb equip multidisciplinari, transcripció de casos sessions de supervisió
 • 09/2019 – 05/2020 SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA (Barcelona i Voltants) Càrrec: Coordinadora de Zona
  Funcions: Visites domiciliàries agendar visites, crear un informe de primeres visites, informes de seguiment, visites de seguiment, informes de maltractament, visites de maltractament i formacions.
 • 09/2018 – 04/2020: GABINET BRUC DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA (Barcelona) Càrrec: Psicòloga Infantil i Juvenil
  Funcions: Reeducació, intervencions terapèutiques individuals amb nens i adolescents, seguiment de pacients, sessions de seguiment amb els pares, passatge de test, redacció d’informes, creació de nous projectes enfocats al treball grupal d’emocions i conductes amb els nens i adolescents, transcripció de casos i sessions de supervisió.
 • 10/2018-07/2019: CENTRI ASSISTENCIAL SANT JOAN (Barcelona) Càrrec Psicòloga Infantil i Juvenil
  Funcions intervencions terapèutiques individuals amb nens i adolescents, seguiment de pacients, sessions de seguiment amb els pares, redacció d’informes, treball amb equip multidisciplinari, transcripció de casos i sessions de supervisió.
 • 10/2018 – 04/2019: ASSOCIACIÓ ACTE (Barcelona) Càrrec: Psicòloga Infantil i Juvenil
  Funcions intervencions terapèutiques individuals amb nens i adolescents, seguiment de pacients, sessions de seguiment amb els pares, passatge de test, redacció d’Informes, treball amb equip multidisciplinari i amb altres equips i Centres Socials; *transiendo de casos i sessions de supervisió.