1

En arribar al centre es confirma el bon estat de salut del pacient a través d’un qüestionari específic per a covid-19 que ja s’haurà realitzat en demanar la cita, i de tots nosaltres, i es pren la temperatura juntament amb el rentat de mans.

2

En les recepcions s’han instal·lat pantalles protectores per a mantenir la distància. A més s’ha establert una línia a terra per tal de mantenir la distància de seguretat a l’hora d’entrar i sortir del centre.

3

Tots els treballadors disposen d’equips de protecció individuals (ulleres protectores, bates, pantalles facials, guants). L’ús de mascaretes és obligatori per a tots.

4

En les consultes disposem de generadors d’Ozó per a eliminar els bacteris i netejar l’ambient.

5

Es controla, per part del nostre personal, l’aforament de les sales d’espera, el nostre jardí i les recepcions, augmentat el temps entre les visites programades.

6

En les diferents parts del centre, hi ha cartells o pictogrames que ajuden a recordar les recomanacions.

7

S’han revisat tots els protocols específics establerts i guies de treball per al personal que fa les tasques de desinfecció i neteja seguint un control rigorós per part de la Direcció Mèdica.

8

Tot el personal ha estat format amb cursos especialitzats per al bon funcionament de les mesures de seguretat establertes.

9

El pacient ha d’acudir amb un sol acompanyant i ha d’entrar sol a la visita.

10

Es recomana el pagament amb Targeta de crèdit o transferència.