Cardiologia

Branca de la medicina que estudia l’anatomia, la fisiologia i la patologia del cor. És la disciplina o especialitat mèdica encarregada de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties cardiovasculars.