Odontopediatria

És el tractament odontològic per a nens i nenes. La finalitat és aconseguir una bona comunicació amb l’infant i els pares, per tal de tenir informació sobre el antecedents dentals i mèdics del nen i de la nena, explorar i obtenir radiografies si fos necessari, explicar al nen i als pares els objectius terapèutics i dur a terme un procediment operatori senzill.

Els nostres professionals:

Dra. Ana Veloso Durán

(Núm. Colegiado: 5.362)

· Licenciada en Odontología.
· Doctora en Odontología por la Universidad Internacional de Catalunya con la calificación de Cum Laude por unanimidad del tribunal.
· Profesora asociada del departamento de Odontopediatria de la Universidad Internacional de Catalunya.
· Postgrado de Ortodoncia en la Academia de Ciencias Médicas en Barcelona 2009.
· Postgrado de Odontopediatría en la Academia de las Ciencias Médicas en 2010.
· Curso de Ortodoncia Técnica de Arco Recto I en el Centro Ladent en 2010.
· Curso de Ortodoncia Técnica de Arco Recto II en el Centro Ladent en 2011.
· DEA (Diplomada de Estudios Avanzados) “Correlación entre la erupción dental y la lateralidad” en 2010 (Calificación: Excelente).
· Máster Daemon en Madrid en 2012
· Posgrado de logopedia en terapia miofuncional del Instituto d’Estudis Psicologics (ISEP) en 2012.