Acupuntura

ACUPUNTURA

L’Acupuntura és tan sols una de les eines que utilitza la Medicina Tradicional Xinesa (MTCh).
Consisteix en la implantació de fines agulles en alguns punts dels meridians que recorren tot el cos i que l’especialista determina com a adequats per a aconseguir un bon flux i/o regulació de l’energia de la persona; els xinesos entenen la malaltia com un disturbi bé per excés, bloqueig o falta d’energia.

Mitjançant la manipulació d’aquests punts, l’especialista acupuntor incideix sobre aquests meridians que s’interconnecten al llarg del cos amb els diferents sistemes que el conformen (sistema respiratori, digestiu, circulatori, etc.), podent d’aquesta manera actuar sobre les alteracions de l’energia i en conseqüència equilibrar el sistema que és la persona tant en l’esfera física com en l’emocional.

L’O.M.S. (Organització Mundial de la Salut) ha confirmat que és útil per al tractament d’un gran nombre de malalties.

acupuntura

  • Dolor, artrosi, lumbàlgia, ciàtica, tendinitis, dolors musculars.

  • Colze de tenista.

  • Tunel carpià.

  • Obesitat, excès de pes.

  • Tabaquisme, deixar de fumar.

  • Ansietat, insomni.

Els nostres professionals:

Dra. Montserrat Assens Mampel

(Núm. Col·legiat: 17.151)

· Post grau en Medicina Homeopàtica per l’Acadèmia Mèdic Homeopàtica de Barce-lona, «Basic Teaching Standards in Homoepathy» de la L.M.H.I. (1990-1993), homologat per la Universitat de Barcelona.

· Metge de Família especialitzat en Homeopatia.

· Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1981).
· Metge en formació del servei de Medicina Interna, Hospital de Granollers (1981-1985).

· Metge Resident de guàrdia d’Urgències de Medicina Interna, Hospital de Granollers (1982-1985).
· Mèdic Medicina General, Institut Català de la Salut (1982-1989).
· Màster d’Acupuntura i Medicina Tradicional Xinesa. Escola d’Acupuntura de l’Hospital Sagrat Cor de Barcelona (1984-1985).
· Metge especialista en Medicina del Treball per la Universitat de Barcelona (1986).

· Des de gener de 1994 Metge de Medicina General i Homeopatia de l’Hospital Fundació Nen Déu.· Professora de pràctiques de metges homeòpates del post grau de formació en Medicina Homeopàtica, a l’Hospital Fundació Nen Déu, des de 1995.
· Professora dels programes formatius per a metges homeòpates en l’Acadèmia Mèdic Homeopàtica de Barcelona des de 2003.
· Estada professional a l’Hospital Homeopàtic dels Drs. Banerji en Kolkata (In-dia), any 2008. Aprenentatge i pràctiques d’utilització del Protocol Banergi per al tractament de càncer.