Acupuntura i Teràpia Neural

ACUPUNTURA

L’Acupuntura és tan sols una de les eines que utilitza la Medicina Tradicional Xinesa (MTCh).
Consisteix en la implantació de fines agulles en alguns punts dels meridians que recorren tot el cos i que l’especialista determina com a adequats per a aconseguir un bon flux i/o regulació de l’energia de la persona; els xinesos entenen la malaltia com un disturbi bé per excés, bloqueig o falta d’energia.

Mitjançant la manipulació d’aquests punts, l’especialista acupuntor incideix sobre aquests meridians que s’interconnecten al llarg del cos amb els diferents sistemes que el conformen (sistema respiratori, digestiu, circulatori, etc.), podent d’aquesta manera actuar sobre les alteracions de l’energia i en conseqüència equilibrar el sistema que és la persona tant en l’esfera física com en l’emocional.

L’O.M.S. (Organització Mundial de la Salut) ha confirmat que és útil per al tractament d’un gran nombre de malalties.

TERÀPIA NEURAL

La Teràpia Neural té com a objectiu neutralitzar totes les irritacions que en incidir sobre el sistema nerviós i concretament sobre el Sistema Nerviós Vegetatiu (SNV) generen una disfunció o malaltia.

És una proposta de tractament que entén a la persona com un tot integrat a través del sistema nerviós i més concretament del sistema nerviós vegetatiu.

Després de fer una exhaustiva història de vida, el metge injectarà (procaína, un anestèsic local en baixa concentració i en petites quantitats), en aquells punts que a través de la història de vida determini que poden ser un “focus irritatiu”; permetent així que aquesta part del cos que no estava connectada amb la resta del sistema per la irritació soferta, connecti ara amb la totalitat i pugui interrelacionar-se novament, afavorint així l’acte-regulació, l’homeòstasi, en definitiva la Salut.
Es tracta d’una forma de tractament molt innòcua i ben tolerada; si bé és cert que s’injecta , no hauria de ser un obstacle donat els seus efectes beneficiosos, així com la bona tolerància del tractament.

acupuntura

  • Dolor, artrosi, lumbàlgia, ciàtica, tendinitis, dolors musculars.
  • Colze de tenista.
  • Tunel carpià.
  • Obesitat, excès de pes.
  • Tabaquisme, deixar de fumar.
  • Ansietat, insomni.

Els nostres professionals:

Dr. Jesús Porras Mendoza

(Núm. Colegiado: 18.036)dr-jesus-porras-mendoza

· MASTER EN TERAPIA NEURAL y odontológica. Universitat de Barcelona Campus Docent Sant Joan de Deu.  Año 2015-2017.
· Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona.
· Promoción (1976-1982). Unidad docente Vall d’Hebrón.
· Médico especialista en Homeopatía por el C.E.M.F y ejercicio como homeópata desde el año 1988 hasta la actualidad.
· Médico especialista en Homeopatía por el C.E.D.H.
· Diploma Acreditativo de Capacitación en Medicina Homeopática. Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.
· Formado como especialista en MEDICINA SOFROLÓGICA por la S.E.E.I.S. (Sección Española de la Escuela Internacional de Sofrología). Un año como docente y en la actualidad empleo de la sofrología en las patologías psicosomáticas y trastornos del comportamiento.
· Médico Acupuntor por la escuela C.E.N.A.C con experiencia como acupuntor desde 1988.
· Formado en PSICOTERAPIA GESTALT en escuela L’Espai de Gestalt. de Barcelona. Miembro de la AETG (Sociedad Española de Terapia Gestalt).
· Formación S.A.T con Dr. Claudio Naranjo. Formando parte del equipo docente durante 2 años con grupos numerosos.
· Formado en T.C.I (Terapia Corporal Integrativa) durante un periodo de 3 años. Docente de la disciplina durante 3 años.
· Formado en terapia de Restauración de Relaciones con Suzana Stroke.