La càries és una malaltia multifactorial en la qual existeixen una sèrie de condicionants, denominats “determinants de les càries”, que poden influir en la pèrdua de la substància mineral i en la velocitat d’aparició de les lesions. Els factors més importants que determinen els canvis microbians (microbiota cariogènica) són l’excés de sucre en la dieta (substrat cariogènic) i les reduccions importants del flux salival (hoste susceptible).