Foto de Mano creado por nensuria - www.freepik.es

(mal alè, mala olor bucal)

El principal factor etiològic de la halitosi correspon als compostos volàtils del sulfur alliberats pels bacteris de la placa, que colonitzen fonamentalment el dors lingual i les bosses periodontals. Encara que cert grau de halitosi és comú en persones saludables particularment després de dormir (alè matinal), i molts aliments i begudes també poden causar halitosi -una cosa òbvia en el cas d’alls, cebes o salsa curri-, una higiene oral deficient afavoreix l’aparició de halitosi, especialment quan aquesta coexisteix amb qualsevol procés infecciós oral, incloent:

 • Gingivitis
 • Periodontitis
 • Abscessos dentals
 • Alveolitis seques (després d’una exodoncia)
 • Sinusitis
 • Amigdalitis

Excepcionalment, la halitosi pot deure’s a causes d’origen extraoral, com:

 • Diabetis
 • Problemes pulmonars
 • Insuficiència renal severa
 • Malaltia hepàtica
 • Alteracions psiquiàtriques (halitosi delusòria)

L’abordatge de la halitosi inclou el tractament de la causa, el consell dietètic i una higiene oral adequada, incorporant la neteja de la llengua i les mucoses, i valorant la conveniència de l’ús rutinari d’antisèptics.