L’inici de l’escolarització a l’etapa infantil implica molts canvis.

Els vostres fills acaben l’etapa de l’escola bressol o bé inicien un període separant-se de les figures parentals. Començaran rutines que els ajudaran a ser més autònoms, iniciaran els seus aprenentatges acadèmics, i es relacionaran amb altres nens i nenes de diverses maneres.

La majoria de vosaltres haureu començat a fer ja la retirada del bolquer, que s’espera que al curs de P3 s’assoleixi, i els nens siguin capaços de controlar els esfínters i puguin demanar a la mestra quan necessitin anar al lavabo.

Alguns adquireixen aquest canvi sense problemes, però hi ha altres nens que tenen dificultat: o bé encara no estan preparats per aquesta retirada de bolquers, o bé sembla que es neguen a fer les seves necessitats al vàter o fins i tot a l’orinal.

En aquest últim cas es una tasca per a les famílies que es pot tornar feixuga, i en ocasions preocupa pensant “què passarà quan comenci l’escola i no vulgui anar al lavabo?”.

No tots els nens maduren i es desenvolupen al mateix temps: hi ha nens que necessitaran una mica més de temps, paciència i constància per arribar al mateix punt.

Per aquests casos és important que habitueu al vostre fill a tenir un horari per anar al lavabo. Tingui ganes o no, el podeu asseure a l’orinal o al vàter durant uns minuts per convertir-lo en una rutina. El temps pot ser progressiu, d’entrada pocs minuts i a mesura que vagi tolerant l’estar assegut, incrementeu aquest temps.

El reforç positiu i fins i tot una economia de fitxes pot ser d’ajuda.

Laia Gil
Psicòloga – col. 17.570