De forma recent hem creat un nou espai per als més petits en els nostres consultoris mèdics.